Övriga länkar

Marks Konstgille är en ideell förening av allmännytta. Föreningen finns i Kinna, Marks kommun och har till uppgift att främja intresset för konst, dels genom att samla konstintresserade personer till intern verksamhet som syftar till att under trivsamma former öka medlemmarnas kunskap om konst, dels genom utåtriktad verksamhet, utställningar mm, som avser att öka förståelsen för god konst bland allmänheten. www.markskonstgille.se

Grafik i Väst Grafik i Väst är en ideell förening med 240 konstnärer från hela Sverige, Norden, England och Irland, som i 20 år framgångsrikt drivit galleri och grafikbank i Göteborg


Konstrunda Föreningen Konstliv Sjuhärad bildades våren 2007, efter en intresseundersökning bland yrkesverksamma konstnärer i Sjuhäradsbygden.

är en ideell förening där du som medlem får se 6 filmer per termin för endast 200 kronor. Filmerna visas på Kulturhuset Skene på tisdagar. Vi strävar efter ett brett urval: allt från kultfilmer till nyare filmer.  Vi samarbetar med andra kulturföreningar i Mark.

För mer info vg följ nedan länk:

http://marksfilmstudio.blogspot.se

Västra götalandsregionens hemsida


Marks Kommun