Två SKULPTURKURSER

Två SKULPTURKURSER

med Marta Runemark

Under våren har vi två skulpturkurser med Marta Runemark som ledare.

Den 4-6/3 är redan fullbokad men reservplats kan finnas.

Till den 11-13/3 görs anmälan till Rune 0768904039.

2022-01-17 09:16